Historia

Historia

Air Mail Big Band är en del av föreningen Postorkestern i Stockholm och bildades 1978 i Rüdesheim under Postorkesterns Tysklandsturné. Bandets ursprungliga namn var Postens Storband och medlemmarna utgjordes av musikanter, från Postorkestern, som ville vidga den musikaliska repertoaren. 1989 bytte bandet namn till nuvarande Air Mail Big Band och de ursprungliga medlemmarna har successivt ersatts.


Genom åren har Air Mail Big Band hunnit med flera turnéer i både Europa och USA. Från att ursprungligen spelat klassisk swing har vi valt att följa vår tid genom att erbjuda en bred repertoar bestående av även pop/rock, soul/funk och latin.

"Music's been around a long time, and there's going to be music long after Ray Charles is dead. I just want to make my mark, leave something musically good behind. If it's a big record, that's the frosting on the cake, but music's the main meal."

Ray Charles

Copyright © 2019 Air Mail Big Band